Zakłady Aktywności Zawodowej
Zakłady Aktywności Zawodowej
Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może być realizowane przez zakład aktywności zawodowej (ZAZ). Jest on wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną przez powiat, gminę, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Podstawy prawne dla działalności zakładów aktywności zawodowej stworzyła ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Uznanie za osobę niepełnosprawną następuje na podstawie orzeczenia określającego jeden z 3 stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) albo orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, lub orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

ZAZ Rzeszów
poniedziałek, 23 lutego 2015 14:00

Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie formalnie powołano do życia 19 grudnia 2014 r. Jego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakład zatrudnia 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.

Więcej…
 
Krosno
środa, 13 sierpnia 2014 07:37

Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie powstał w 2014 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. ZAZ zatrudnia 30 osób z niepełnosprawnościami.

Więcej…
 
Rymanów Zdrój
niedziela, 26 czerwca 2011 12:41

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie-Zdroju

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie-Zdroju powstał w 2003 roku i jest najstarszym ZAZ-em na Podkarpaciu. Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie. Zatrudnionych jest w nim 30 pracowników.

 

Więcej…
 
Wola Rafałowska
niedziela, 26 czerwca 2011 12:39

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej powstał w 2007 roku. Jego organizatorem jest Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku. ZAZ zatrudnia
30 osób niepełnosprawnych, w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Więcej…
 
Jarosław
niedziela, 26 czerwca 2011 12:39

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu powstał w 2007 roku. Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Zatrudnia
55 pracowników, w tym 40 niepełnosprawnych.

 

Więcej…
 
Nowa Sarzyna
niedziela, 26 czerwca 2011 12:38

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie został utworzony w 2005 roku. Jego jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie „Dobry Dom”. ZAZ zatrudnia 53 osoby – w tym 36 ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Więcej…
 
Wola Dalsza
niedziela, 26 czerwca 2011 12:38

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej powstał w 2007 roku. Jego organizatorem jest Fundacja „Contigo”. ZAZ zatrudnia 40 niepełnosprawnych pracowników.

 

 

Więcej…
 
Wola Żyrakowska
niedziela, 26 czerwca 2011 12:37

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej działa od 2009 roku. Został utworzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”. Zatrudnionych jest w nim
30 osób, w tym 22 ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama