A A A

Dostawa wyposażenia gastronomicznego do kawiarni ZAZ w Rzeszowie

Dostawa wyposażenia gastronomicznego do kawiarni ZAZ w Rzeszowie

fepr pl podk ueefsi fit 1422x104

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:

fepr pl podk ueefsi fit 1422x104

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:

OFERTA PRACY

Zakładu Aktywności Zawodowej PZOZAZiWTZ

  1. Stanowisko: TRENER PRACY
  2. Termin składania ofert: 23-05-2018r.