A A A

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:
”Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie”

OFERTA PRACY
Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ramach projektu pn.:
”Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie”

DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO LOKALU ZAZ W RZESZOWIE W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA W ZAZ W RZESZOWIE”.

Projekt pn. "MÓJ GŁOS SIĘ LICZY"


Cel projektu :

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i sprawach innych osób z niepełnosprawnościami u 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowskiego, m. Rzeszów, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego- do listopada 2020 r.